Základné povinnosti

Pokiaľ budete pracovať v Nórsku dlhšie než tri mesiace, musíte sa zaregistrovať na polícii. Zaregistrovať sa môžete elektronicky na internete, viď selfservice.udi.no. Potom sa dostavte na políciu alebo do Strediska služieb pre zahraničných pracovníkov, viď sua.no. Občania z Rumunska a Bulharska, ktorí nemali posledných 12 mesiacov povolenie k pobytu v Nórsku, oň musia požiadať. Viac informácií viď udi.no, tel.: (+47) 233 51 900.Práca v Nórsku

• Väčšina zamestnávateľov v Nórsku vyžaduje znalosť niektorého zo škandinávskych jazykov alebo aspoň znalosť angličtiny. Informácie o kurzoch nórčiny vám poskytne príslušný obecný úrad v mieste bydliska.

• Ak pracujete pre nórskeho zamestnávateľa v Nórsku, máte nárok na rovnaký plat a rovnaké pracovné podmienky ako nórski občania. Ďalšie informácie o tom, o aké práva sa jedná, nájdete na webovom serveri arbeidstilsynet.no, tel.: (+47) 815 48 222.

Ako náhle v Nórsku získate zamestnanie, budete potrebovať doklad o výške dane z príjmu a osobné číslo alebo D-číslo. Obráťte sa na daňový úrad v mieste bydliska alebo na Stredisko služieb pre zahraničných pracovníkov v Osle. Viď skatteetaten.no. Tel.: 800 80 000 nebo +47 22 07 70 00 zo zahraničia.